Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Użytki na mapie do celów projektowych. 2020-05-30
Dzień dobry, przypominamy, że treść mapy do celów projektowych w zakresie użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej - par. 79 ust. 1 Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadkach gdy zajdzie konieczność wykazania na na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych EGiB, zgodnie z par. 79 ust. 4 wyżej przytoczonego rozporządzenia, na mapie należy zamieścić informację o treści: "kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków".

Przyjmowanie operatów 2020-04-28
Dzień dobry, od dnia 29.04.2020 r. w godzinach 7.00-8.00 zostanie udostępniona wrzutnia na operaty geodezyjne i wnioski na materiały z PZGiK. Wrzutnia będzie się znajdować w przedsionku wejścia A od ulicy Drzymały. Obsługa wykonawców prac geodezyjnych odbywa się be zmian w godzinach 9.00-12.00 wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu na konkretną godzinę.

Godziny pracy 6.03.2020 r. 2020-03-04
Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w najbliższy piątek 6 marca 2020 roku pracujemy do godz. 16.00.

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2009