Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Prace serwisowe ePODGiK 2019-06-25
W dniu 28 czerwca 2019 o godzinie 15:00 zostaną rozpoczęte prace serwisowe na serwerze ePODGiK. W związku z tym serwis internetowy https://www.epodgik.pl będzie niedostępny. Zakończenie wszystkich niezbędnych czynności technicznych zostało zaplanowane na dzień 1 lipca 2019, do godziny 11:00. W tym czasie nie będzie możliwości zalogowania się do serwisu ePODGiK. W powiatowym portalu mapowym pruszkowski.e-mapa.net nie będzie można zgłaszać prac geodezyjnych, wniosków ZUDP, zamawiać wydruków map, materiałów dodatkowych, danych w formacie GML czy wypisów z rejestru gruntów z wykorzystaniem profilu zaufanego. Pozostałe funkcjonalności portali mapowych pozostaną bez zmian. Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.

Nowa definicja symboli GEO-MAP 2019-04-26
Nowa definicja symboli dla GEO-MAP została umieszczona do pobrania w dziale "Mapa zasadnicza". Prosimy o pobranie pliku i umieszczenie go w katalogu SYM z katalogiem instalacyjnym GEO-MAP.

Informacja dla Wyknawców prac geodezyjnych dot. e-operatu 2019-03-11
Od dnia 11 marca 2019 r. będzie możliwość uruchomienia dla zainteresowanych użytkowników systemu iGeoMap, usługa składania operatów w postaci elektronicznej do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Pruszkowie. Usługa ta dotyczy opracowań geodezyjnych, które nie będą skutkowały zmianami w ewidencji gruntów i budynków. Można będzie przesyłać dokumentację z wykonania prac inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu oraz map do celów projektowych bez zmian w EGiB. Operat techniczny w formacie wielostronicowego pdf (operat techniczny - jeden plik) oraz plik z danymi do aktualizacji numerycznych baz mapy zasadniczej musi być przesyłany przez system iGeoMap bez żadnych zabezpieczeń, a pdf musi mieć możliwość dodania klauzuli informującej o przyjęciu dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pierwsza strona operatu technicznego musi być w formacie A4 i mieć wolne miejsca w górnym lewym rogu na kod kreskowy i identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz dolny prawy róg na klauzulę. Pozostałe strony operatu technicznego mogą być w innych formatach niż A4. Zainteresowanych uruchomieniem usługi prosimy o przesłanie informacji na adres geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl. Zapraszamy do korzystania z usługi.

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2009