MAPA ZASADNICZA
W sekcji tej znajdziecie Państwo informacje dotyczące mapy zasadniczej prowadzonej w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pliki do ściągnięcia, związane z mapą zasadniczą.

 • Informacja na temat przekazywania danych numerycznych w obcych formatach

 • Interpretacja WINGiK w sprawie sposobu dokonywania podziałów nieruchomości
 • Zalecenia dotyczące wykonywania pomiarów GPS w Pruszkowie
 • W związku z wejściem w życie rozporządzenia MSWIA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011r. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie niniejszym informuje o sposobie kompletowania dokumentacji przekazywanej do zasobu.

  Plik symboli Pruszkow.sym dla GEO-MAP

  Pruszkow.sym - plik należy zapisać w katalogu SYM w folderze z zainstalowanym systemem GEO-MAP.

  Program i parametry transformacji dla obszaru Powiatu Pruszkowskiego

  Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Pruszkowie udostępnia parametry transformacji z korektami lokalnymi dla obszaru Powiatu Pruszkowskiego między układami Warszawa '75, a PUWG 2000 dla systemu GEO-MAP oraz aplikację umożliwiającą transformację punktów między układami w formacie TXT i MAP. Jednocześnie informujemy, że w pracach geodezyjnych zgłoszonych po 19 czerwca 2013 roku należy współrzędne punktów określać w dwóch układach współrzędnych Warszawa '75 oraz PUWG 2000 (strefa 7.).

  Zakres zasadniczej mapy cyfrowej w powiecie pruszkowskim

  Pokrycie numeryczną mapą zasadniczą w powiecie pruszkowskim:

  • W postaci wektorowo-obiektowej:
   • miasto Pruszków,
   • miasto Piastów,
   • miasto Brwinów,
   • gmina Raszyn,
   • gmina Brwinów,
   • gmina Michałowice z wyjątkiem postaci hybrydowej dla sekcji 23s6w7, 3, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18s7w7 w obrębie Komorów Osiedle oraz 16, 22s7-8w7-8 w obrębach Nowa Wieś i Granica,
   • gmina Nadarzyn z wyjątkiem postaci hybrydowej dla sekcji 13, 14, 18, 19, 20s11w7 oraz 15s12w8 w obrębie Kajetany.

  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  ul. Drzymały 30
  05-800 Pruszków
  tel. 22 738-15-19

  Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
  Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2009