Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych. 2021-12-03
Zgodnie z § 42 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. 2020 r. po. 1429, Dz.U. z 2021 r. poz.1304) do prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej nie dłużej niż do dnia do dnia 31 grudnia 2021 r. Po 31 grudnia 2021 r. operaty techniczne mogą być przekazywane, tylko w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają. Dotyczy to również operatów technicznych, które otrzymały negatywny protokół weryfikacji i będą składane po poprawie po 31 grudnia 2021 r. Z uwagi na jakość przekazywanej dokumentacji zaleca się, aby operaty lub większość dokumentów (z wyłączeniem dokumentów wykonanych ręcznie) zapisywane były bezpośrednio w formacie PDF z aplikacji geodezyjnych, bądź innych, które były wykorzystywane podczas wykonywania pracy. Do łączenia plików PDF w jeden wielostronicowy plik operatu mogą posłużyć dostępne na rynku oprogramowania. Wobec powyższego operat techniczny nie musi być drukowany, a następnie skanowany.

Informacja o zmianie numerów kont bankowych 2021-07-26
W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie od 1 sierpnia 2021 r. zostanie zmieniony numer konta do wpłat za udostępnianie danych i materiałów z pzgik. Nowy numer konta: Santander Bank 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976

Prace serwisowe sieci informatycznej 2021-05-13
W związku z planowanymi pracami serwisowymi sieci informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie od piątku 14.05.2021 r od godz. 14.00 do soboty 15.05.2021 r do godz. 20.00 przetwarzanie prac geodezyjnych i udostępnianych danych oraz map przez internet będzie wstrzymane. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac serwisowych przerwa ulegnie skróceniu, a przetwarzanie prac, danych i map uruchomione zostanie wcześniej.

Copyright (C) 2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2020