Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Prace serwisowe sieci informatycznej 2021-05-13
W związku z planowanymi pracami serwisowymi sieci informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie od piątku 14.05.2021 r od godz. 14.00 do soboty 15.05.2021 r do godz. 20.00 przetwarzanie prac geodezyjnych i udostępnianych danych oraz map przez internet będzie wstrzymane. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac serwisowych przerwa ulegnie skróceniu, a przetwarzanie prac, danych i map uruchomione zostanie wcześniej.

Ankieta dotycząca weryfikacji prac geodezyjnych 2021-04-27
Od dnia 23.05.2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadza internetową, anonimowa ankietę dla wykonawców prac geodezyjnych. Ankieta dostępną jest pod linkiem https://forms.gle/6qgEXoExq79f3AmD9 i służyć będzie zebraniu informacji o problemach w toku wykonywania prac geodezyjnych oraz ich weryfikacji.

Zmian granic miasta Brwinowa i gminy Brwinów 2021-02-03
Zgodnie z § 3 pkt 5 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1332) oraz decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 296/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniono granice miasta Brwinowa poprzez włączenie do niego części obszaru obrębów Biskupice, Koszajec, Moszna-Wieś oraz Parzniew. Obszar włączony do jednostki ewidencyjnej miasto Brwinów położony był w gminie Brwinów na południe od autostrady do linii kolejowej PKP oraz na zachód od miasta Brwinowem do granic miasta Pruszkowa.

Copyright (C) 2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2020