Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Zmian granic miasta Brwinowa i gminy Brwinów 2021-02-03
Zgodnie z § 3 pkt 5 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1332) oraz decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 296/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniono granice miasta Brwinowa poprzez włączenie do niego części obszaru obrębów Biskupice, Koszajec, Moszna-Wieś oraz Parzniew. Obszar włączony do jednostki ewidencyjnej miasto Brwinów położony był w gminie Brwinów na południe od autostrady do linii kolejowej PKP oraz na zachód od miasta Brwinowem do granic miasta Pruszkowa.

Operaty elektroniczne 2021-01-20
Dzień dobry, zgodnie z art. 35 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, od dnia 20.01.2021 r. operaty elektroniczne należy przesyłać przez system ePODGiK podpisane przez kierownika prac geodezyjnych, podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. W przypadku podpisu kwalifikowanego prosimy o przesyłanie przez ePODGiK plików pdf operatów, podpisane plikiem w formacie XadES – typ podpisu zewnętrzny. Podpisanie operatu technicznego podpisem zaufanym można wykonać na stronie https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xadesPdf=true, pod warunkiem posiadania profilu zaufanego. Rozmiar dokumentu do podpisu nie może przekraczać 10 MB.

Zmiana układu wysokościowego 2020-12-03
W dniu 8.12.2020 r. zostaną przeliczone bazy numerycznej mapy zasadniczej prowadzone przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Pruszkowie z układu Kronsztadt 60 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. W dniu 8.12.2020 r. bazy mapy zasadniczej zostaną zablokowane i nie będą wydawane materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych i zamówień wydruków map. Po tym terminie prace geodezyjne muszą zawierać wyniki w układzie PL-EVRF2007-NH. W przypadkach, dla których prace geodezyjne są zaawansowane (np. skompletowany operat, wykonane mapy bądź pliki aktualizacyjne) do dnia 31.12.2020 r. wyniki prac można przekazać w układzie Kronsztadt 60. Do prac geodezyjnych zgłoszonych przez system ePODGiK przed 8.12.2020 r. należy wygenerować jeszcze raz materiały. W pozostałych przypadkach w celu ponownego wygenerowania prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 22 738-15-21, geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl). Różnice między układami Kronsztadt 60 a EVRF2007 wynoszą: gmina i miasto Brwinów bez obrębów Owczarnia, Żółwin, Terenia - dh=0.086 m; gmina Brwinów obręby Owczarnia, Żółwin, Terenia - dh=0.096 m; gmina Michałowice - dh = 0.084 m; gmina Nadarzyn - dh = 0.095 m; miasto Piastów - dh = 0.081 m; miasto Pruszków - dh = 0.082 m; gmina Raszyn - dh = 0.087 m;

Copyright (C) 2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2020