Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Ankieta dotycząca weryfikacji prac geodezyjnych 2021-04-27
Od dnia 23.05.2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadza internetową, anonimowa ankietę dla wykonawców prac geodezyjnych. Ankieta dostępną jest pod linkiem https://forms.gle/6qgEXoExq79f3AmD9 i służyć będzie zebraniu informacji o problemach w toku wykonywania prac geodezyjnych oraz ich weryfikacji.

Zmian granic miasta Brwinowa i gminy Brwinów 2021-02-03
Zgodnie z § 3 pkt 5 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1332) oraz decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 296/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniono granice miasta Brwinowa poprzez włączenie do niego części obszaru obrębów Biskupice, Koszajec, Moszna-Wieś oraz Parzniew. Obszar włączony do jednostki ewidencyjnej miasto Brwinów położony był w gminie Brwinów na południe od autostrady do linii kolejowej PKP oraz na zachód od miasta Brwinowem do granic miasta Pruszkowa.

Operaty elektroniczne 2021-01-20
Dzień dobry, zgodnie z art. 35 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, od dnia 20.01.2021 r. operaty elektroniczne należy przesyłać przez system ePODGiK podpisane przez kierownika prac geodezyjnych, podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. W przypadku podpisu kwalifikowanego prosimy o przesyłanie przez ePODGiK plików pdf operatów, podpisane plikiem w formacie XadES – typ podpisu zewnętrzny. Podpisanie operatu technicznego podpisem zaufanym można wykonać na stronie https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xadesPdf=true, pod warunkiem posiadania profilu zaufanego. Rozmiar dokumentu do podpisu nie może przekraczać 10 MB.

Copyright (C) 2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2020