Aktualności

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Nadarzyn. 2022-06-06
Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta Pruszkowski informuje, że z dniem 27 maja 2022 r. zostały rozpoczęte prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Nadarzyn. Wykonawcy wyłonieni w procedurze zamówień publicznych obejmą pracami geodezyjnymi następujące części obszaru gminy Nadarzyn w podziale na obręby: część 1 obejmująca obręby: Kostowiec, Krakowiany, Młochów, Rozalin, Stara Wieś, Urzut, Wola Krakowiańska wykona GEOTECHNOLOGIES Wiesław Szymkiewicz, Leopolda Staffa 8, 73-110 Stargard, część 2 obejmująca obręby Kajetany, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów wykona Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin, część 3 obejmująca obręby Nadarzyn, Strzeniówka, Wolica wykona GEOTECHNOLOGIES Wiesław Szymkiewicz, Leopolda Staffa 8, 73-110 Stargard.

Zmiana granic obrębów Młochów-Krakowiany gm. Nadarzyn 2022-05-18
W dniu 13 maja 2022 r. zmianą nr 1010/2022 Starosta Pruszkowski dokonał aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie opracowania geodezyjnego (operat techniczny) zewidencjonowanego w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w dnia 28 kwietnia 2022 r. pod id. P.1421.2022.1892. Aktualizację przeprowadzono w zakresie zmiany przebiegu granic obrębów ewidencyjnych w gminie Nadarzyn, tj. poprzez odłączenie obszaru o powierzchni 160,6629 ha objętego działkami ewidencyjnymi o nr 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 i 296 z obrębu ewidencyjnego Młochów (142105_2.0006) i włączenie tego obszaru do obrębu ewidencyjnego Krakowiany (142105_2.0005) - odpowiednio działki ewidencyjne o nowych nr 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 i 203. Wykonawców zgłoszonych prac geodezyjnych (które zakresem obejmują ww. obszar) prosi się o uwzględnienie zamiany danych ewidencyjnych przy przekazywaniu do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wyników tych prac.

Modernizacja EGiB: obr. Dawidy, Dawidy Bankowe, Jaworowa, Łady, gm. Raszyn 2022-02-08
W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie pruszkowskim, gminie Raszyn dla obrębów: 142106_2.0001- Dawidy, 142106_2.0002 - Dawidy Bankowe, 142106_2.0007 - Jaworowa, 142106_2.0009 - Łady, prosimy Wykonawców realizujących prace geodezyjne na ww. obrębach, a w szczególności prace prawne tj. mapy podziałowe, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,rozgraniczenia nieruchomości, o kontakt i współdziałanie z przedstawicielem firmy OPGK Koszalin Sp. z o.o wykonującej modernizację: Tomasz Wołoszyn, tel. 609-962-568, e-mail: twoloszyn@opgk.home.pl.

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych. 2021-12-03
Zgodnie z § 42 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. 2020 r. po. 1429, Dz.U. z 2021 r. poz.1304) do prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej nie dłużej niż do dnia do dnia 31 grudnia 2021 r. Po 31 grudnia 2021 r. operaty techniczne mogą być przekazywane, tylko w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają. Dotyczy to również operatów technicznych, które otrzymały negatywny protokół weryfikacji i będą składane po poprawie po 31 grudnia 2021 r. Z uwagi na jakość przekazywanej dokumentacji zaleca się, aby operaty lub większość dokumentów (z wyłączeniem dokumentów wykonanych ręcznie) zapisywane były bezpośrednio w formacie PDF z aplikacji geodezyjnych, bądź innych, które były wykorzystywane podczas wykonywania pracy. Do łączenia plików PDF w jeden wielostronicowy plik operatu mogą posłużyć dostępne na rynku oprogramowania. Wobec powyższego operat techniczny nie musi być drukowany, a następnie skanowany.

Informacja o zmianie numerów kont bankowych 2021-07-26
W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie od 1 sierpnia 2021 r. zostanie zmieniony numer konta do wpłat za udostępnianie danych i materiałów z pzgik. Nowy numer konta: Santander Bank 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976

Prace serwisowe sieci informatycznej 2021-05-13
W związku z planowanymi pracami serwisowymi sieci informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie od piątku 14.05.2021 r od godz. 14.00 do soboty 15.05.2021 r do godz. 20.00 przetwarzanie prac geodezyjnych i udostępnianych danych oraz map przez internet będzie wstrzymane. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac serwisowych przerwa ulegnie skróceniu, a przetwarzanie prac, danych i map uruchomione zostanie wcześniej.

Ankieta dotycząca weryfikacji prac geodezyjnych 2021-04-27
Od dnia 23.05.2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadza internetową, anonimowa ankietę dla wykonawców prac geodezyjnych. Ankieta dostępną jest pod linkiem https://forms.gle/6qgEXoExq79f3AmD9 i służyć będzie zebraniu informacji o problemach w toku wykonywania prac geodezyjnych oraz ich weryfikacji.

Zmian granic miasta Brwinowa i gminy Brwinów 2021-02-03
Zgodnie z § 3 pkt 5 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1332) oraz decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 296/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniono granice miasta Brwinowa poprzez włączenie do niego części obszaru obrębów Biskupice, Koszajec, Moszna-Wieś oraz Parzniew. Obszar włączony do jednostki ewidencyjnej miasto Brwinów położony był w gminie Brwinów na południe od autostrady do linii kolejowej PKP oraz na zachód od miasta Brwinowem do granic miasta Pruszkowa.

Operaty elektroniczne 2021-01-20
Dzień dobry, zgodnie z art. 35 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, od dnia 20.01.2021 r. operaty elektroniczne należy przesyłać przez system ePODGiK podpisane przez kierownika prac geodezyjnych, podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. W przypadku podpisu kwalifikowanego prosimy o przesyłanie przez ePODGiK plików pdf operatów, podpisane plikiem w formacie XadES – typ podpisu zewnętrzny. Podpisanie operatu technicznego podpisem zaufanym można wykonać na stronie https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xadesPdf=true, pod warunkiem posiadania profilu zaufanego. Rozmiar dokumentu do podpisu nie może przekraczać 10 MB.

Zmiana układu wysokościowego 2020-12-03
W dniu 8.12.2020 r. zostaną przeliczone bazy numerycznej mapy zasadniczej prowadzone przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Pruszkowie z układu Kronsztadt 60 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. W dniu 8.12.2020 r. bazy mapy zasadniczej zostaną zablokowane i nie będą wydawane materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych i zamówień wydruków map. Po tym terminie prace geodezyjne muszą zawierać wyniki w układzie PL-EVRF2007-NH. W przypadkach, dla których prace geodezyjne są zaawansowane (np. skompletowany operat, wykonane mapy bądź pliki aktualizacyjne) do dnia 31.12.2020 r. wyniki prac można przekazać w układzie Kronsztadt 60. Do prac geodezyjnych zgłoszonych przez system ePODGiK przed 8.12.2020 r. należy wygenerować jeszcze raz materiały. W pozostałych przypadkach w celu ponownego wygenerowania prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 22 738-15-21, geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl). Różnice między układami Kronsztadt 60 a EVRF2007 wynoszą: gmina i miasto Brwinów bez obrębów Owczarnia, Żółwin, Terenia - dh=0.086 m; gmina Brwinów obręby Owczarnia, Żółwin, Terenia - dh=0.096 m; gmina Michałowice - dh = 0.084 m; gmina Nadarzyn - dh = 0.095 m; miasto Piastów - dh = 0.081 m; miasto Pruszków - dh = 0.082 m; gmina Raszyn - dh = 0.087 m;

Zmiany pracy Starostwa 2020-10-11
W trosce o Państwa bezpieczeństwo i w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań w kraju na COVID-19 informujemy, że od poniedziałku, 12 października wszystkie sprawy w urzędzie będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na wizytę. Pracownicy Starostwa Powiatowego będą wpuszczać do budynku tylko umówione osoby. Wchodząc do urzędu należy zbadać temperaturę, założyć maseczkę i zdezynfekować ręce, w tym celu przy wejściach ustawiono urządzenia do pomiaru temperatury, które przypominają o obowiązku noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk. Na wizytę można umówić się: – telefonicznie PODGiK - 22 738-14-96, EGiB 22 738-14-90 – poprzez elektroniczny system rezerwacji (kolejkowy) na stronie http://www.powiat.pruszkow.pl. W celu dostarczenia dokumentów prosimy korzystać z wrzutni, które funkcjonują od strony ulicy Drzymały . Dokumenty można wrzucać w: poniedziałek, środę w godzinach 7:30-17:30 wtorek, czwartek 7:30-15.30 piątek 7:30-13:30 Wrzutnie opróżnianie są kilka razy w ciągu dnia, a następnie dokumenty są rejestrowane w Starostwie.

Prace serwisowe 2020-09-03
W związku z pracami serwisowymi sieci informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie od czwartku 3 września 2020 r. od godz. 16.00 do poniedziałku 7 września 2020 r. do godz. 9.00 przetwarzanie prac geodezyjnych i udostępnianych danych przez internet będzie wstrzymane. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych 2020-07-23
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne informujemy, że od dnia 31.07.2020 r. wyniki prac geodezyjnych przekazane do weryfikacji do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oprócz dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11, muszą zawierać zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu baz danych prowadzonych przez Starostę w obowiązującym standardzie. Zgodnie z par. 71 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, powinny być zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK. Informujemy, że formatem umożliwiającym aktualizację roboczej bazy danych obsługiwanym przez system do prowadzenia bazy danych w PODGIK w Pruszkowie jest format GEOMAP (rozszerzenie .MAP), stąd wyniki prac geodezyjnych przekazane do weryfikacji zawierające zbiory nowych lub zmodyfikowanych danych należy przekazywać w formacie GEOMAP (w postaci zaktualizowanego pliku wsadowego otrzymanego do pracy geodezyjnej lub pliku zawierającego tylko dane nowe lub zmodyfikowane). Jednocześnie informujemy, że w okresie pandemii COVID-19 na stronie twórcy oprogramowania udostępniono bezpłatną licencję na pełną wersję programu GEO-MAP dla Wykonawców posiadających konto w systemie ePODGIK.

Użytki na mapie do celów projektowych. 2020-05-30
Dzień dobry, przypominamy, że treść mapy do celów projektowych w zakresie użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej - par. 79 ust. 1 Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadkach gdy zajdzie konieczność wykazania na na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych EGiB, zgodnie z par. 79 ust. 4 wyżej przytoczonego rozporządzenia, na mapie należy zamieścić informację o treści: "kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków".

Przyjmowanie operatów 2020-04-28
Dzień dobry, od dnia 29.04.2020 r. w godzinach 7.00-8.00 zostanie udostępniona wrzutnia na operaty geodezyjne i wnioski na materiały z PZGiK. Wrzutnia będzie się znajdować w przedsionku wejścia A od ulicy Drzymały. Obsługa wykonawców prac geodezyjnych odbywa się be zmian w godzinach 9.00-12.00 wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu na konkretną godzinę.

Godziny pracy 6.03.2020 r. 2020-03-04
Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Starosty Pruszkowskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w najbliższy piątek 6 marca 2020 roku pracujemy do godz. 16.00.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Plebiscycie PODGIK ogłoszonym przez GUGIK 2020-01-28 10:19:5
W związku z ogłoszonym przez GUGIK plebiscytem na Najlepszy PODGiK w Polsce zachęcamy do wzięcia udziału w plebiscycie i oddania głosu. Szczegółowe informacje na temat plebiscytu oraz serwis do głosowania znajdą Państwo na stronie: https://integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt/.

Zmiana terminu przerwy w przetwarzaniu prac przez internet. 2019-11-14
Dzień dobry, Prace nad siecią energetyczną budynku starostwa w Pruszkowie zostały przesunięte na przyszły weekend tj. 22 listopada od godz. 14:00 do 24 listopada do godz. 12:00 i w tym terminie zgłaszanie prac geodezyjnych oraz udostępnianie materiałów przez internet zostanie wstrzymane. Za utrudnienia przepraszamy

Prace serwisowe ePODGiK 2019-06-25
W dniu 28 czerwca 2019 o godzinie 15:00 zostaną rozpoczęte prace serwisowe na serwerze ePODGiK. W związku z tym serwis internetowy https://www.epodgik.pl będzie niedostępny. Zakończenie wszystkich niezbędnych czynności technicznych zostało zaplanowane na dzień 1 lipca 2019, do godziny 11:00. W tym czasie nie będzie możliwości zalogowania się do serwisu ePODGiK. W powiatowym portalu mapowym pruszkowski.e-mapa.net nie będzie można zgłaszać prac geodezyjnych, wniosków ZUDP, zamawiać wydruków map, materiałów dodatkowych, danych w formacie GML czy wypisów z rejestru gruntów z wykorzystaniem profilu zaufanego. Pozostałe funkcjonalności portali mapowych pozostaną bez zmian. Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.

Nowa definicja symboli GEO-MAP 2019-04-26
Nowa definicja symboli dla GEO-MAP została umieszczona do pobrania w dziale "Mapa zasadnicza". Prosimy o pobranie pliku i umieszczenie go w katalogu SYM z katalogiem instalacyjnym GEO-MAP.

Informacja dla Wyknawców prac geodezyjnych dot. e-operatu 2019-03-11
Od dnia 11 marca 2019 r. będzie możliwość uruchomienia dla zainteresowanych użytkowników systemu iGeoMap, usługa składania operatów w postaci elektronicznej do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Pruszkowie. Usługa ta dotyczy opracowań geodezyjnych, które nie będą skutkowały zmianami w ewidencji gruntów i budynków. Można będzie przesyłać dokumentację z wykonania prac inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu oraz map do celów projektowych bez zmian w EGiB. Operat techniczny w formacie wielostronicowego pdf (operat techniczny - jeden plik) oraz plik z danymi do aktualizacji numerycznych baz mapy zasadniczej musi być przesyłany przez system iGeoMap bez żadnych zabezpieczeń, a pdf musi mieć możliwość dodania klauzuli informującej o przyjęciu dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pierwsza strona operatu technicznego musi być w formacie A4 i mieć wolne miejsca w górnym lewym rogu na kod kreskowy i identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz dolny prawy róg na klauzulę. Pozostałe strony operatu technicznego mogą być w innych formatach niż A4. Zainteresowanych uruchomieniem usługi prosimy o przesłanie informacji na adres geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl. Zapraszamy do korzystania z usługi.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Pęcice gmina Michałowice. 2019-01-24
Informujemy, że trwają prace geodezyjne polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Pęcice gminie Michałowice. Dlatego też prosimy Wykonawców prac geodezyjnych, którzy w obrębie Pęcice zgłosili prace prawne o kontakt z firmą geodezyjną realizującą prace modernizacyjne 'GeoCom" Usługi Geodezyjne z siedzibą w Kozienicach przy ul. Kopernika 8 lok. 27, tel. (48) 614-65-49.

Informacja dot. godzin pracy w sylwestra 2018 r. 2018-12-06
Informujemy, że w dniu 31.12.2018 - poniedziałek, sylwester Starostwo Powiatowe w Pruszkowie pracuje od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Informacja dla Wyknawcóe prac geodezyjnych 2018-11-27
Informujemy, że w dniu 29 listopada br. od godziny 19.30 do końca dnia nie będą przetwarzane prace geodezyjne zgłoszone przez internet. W tym czasie będą przeprowadzane prace modernizacyjne sieci energetycznej w budynku starostwa.

Informacja dot. składu operatu 2018-03-27
Zgodnie z paragrafem 71 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011.263.1572) w skład operatu technicznego wchodzą dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, projektowych. Jak wynika z zapisów przytoczonego wyżej rozporządzenia obowiązek sporządzani map do celów prawnych, projektowych, inwentaryzacyjnych spoczywa na Wykonawcy pracy geodezyjnej. W związku z powyższym informujemy, że operaty techniczne składane do weryfikacji od dnia 1.01.2018 r., które nie będą posiadały kopii map do celów prawnych, projektowych oraz map inwentaryzacji będą weryfikowane z wynikiem negatywnym z uwagi na braki w składzie dokumentacji.

Zgłaszanie prac geodezyjnych drogą internetową. 2017-12-05
W związku z wymianą sprzętu sieciowego oraz migracją danych od godzin popołudniowych 8.12.2017 r. do 12.12.2017 r. zostanie wstrzymane przetwarzanie prac geodezyjnych, składanie wniosków na naradę koordynacyjną, udostępnianie mapy zasadniczej oraz informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości. Prace i wnioski zgłoszone w tym terminie zostaną przetworzone po wymianie serwerów. Za utrudnienia przepraszamy.

Wypisy z rejestru gruntów przez Internet 2017-10-10
W dniu 10 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie uruchomiono możliwość zamawiania wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z możliwości mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele działek.

Potwierdzenie tożsamości zamawiającego następuje przez logowanie do Profilu Zaufanego. Należna opłata jest wnoszona przez płatności internetowe, a po jej zaksięgowaniu i automatycznym zarejestrowaniu wniosku w Starostwie Powiatowym następuje wygenerowanie wypisów oraz wysłanie wiadomości z informacją o wygenerowanych wypisach na adres e-mail wnioskodawcy. W ramach usługi wydawane są tzw. wypisy uproszczone określone w ustawie Pgik w tabeli 11 pkt 13.

Uruchomiono usługę WMS dla mapy zasadniczej dostępną publicznie 2017-08-01
Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017r. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie udostępnia w trybie publicznym usługę sieciową WMS dla danych mapy zasadniczej. Usługa została udostępniona w powiatowym portalu mapowym dostępnym pod adresem www.pruszkowski.e-mapa.net oraz w portalach mapowych wszystkich gmin z terenu powiatu pruszkowskiego wykorzystujących technologię eGmina.
Uruchomiona usługa WMS została włączona do opracowanej przez firmę Geo-System Sp. z o.o. usługi zbiorczej prezentującej dane GESUT: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

Układ 2000 2017-07-06
W dniu 5.07.2017 r. numeryczne bazy map powiatu pruszkowskiego zostały przetransformowane do układu współrzędnych PUWG 2000 strefa 7. Wydawane dane do prac geodezyjnych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie od dnia 5.07.2017 r. będą w układzie współrzędnych 2000. Operaty techniczne składane do WGiGN po wyżej wymienionej dacie mogą zawierać tylko współrzędne w układzie 2000.

Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym 2017-04-26
W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz wyszukiwanie punktów osnowy. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to:
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną
przeniesienie zakupu danych - wydruku mapy zasadniczej do menu związanego z nowym przyciskiem

Mapa zasadnicza-gmina Nadarzyn 2017-03-30
W dniu 29.03.2017 r. wdrożono obiektowo-wektorową mapę zasadniczą dla obrębów Urzut, Kostowiec, Rozalin. W postaci hybrydowej mapa zasadnicza w gminie Nadarzyn została tylko dla sześciu sekcji w obrębie Kajetany. Są to 5s12w8,13,14,18,19,20s11w7.

Mapa zasadnicza-gmina Nadarzyn 2017-03-24
W dniu 24.03.2017 r. dla obrębu Stara Wieś w gminie Nadarzyn wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Mapa zasadnicza-gmina Nadarzyn 2017-03-22
W związku z pracami nad mapą wektorowo-obiektową obrębu Stara Wieś w gminie Nadarzyn, przetwarzanie prac geodezyjnych w systemie iGeoMap zostało wstrzymane do piątku tj. do 24.03.2017 r. Za utrudnienia przepraszamy

Mapa zasadnicza-gmina Nadarzyn 2017-03-17
W dniu 17.03.2017 r. dla obrębu Nadarzyn w gminie Nadarzyn wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Mapa zasadnicza-gmina Nadarzyn 2017-03-15
W związku z pracami nad mapą wektorowo-obiektową obrębu Nadarzyn w gminie Nadarzyn, przetwarzanie prac geodezyjnych w systemie iGeoMap zostało wstrzymane do końca tygodnia tj. do 18.03.2017 r. Za utrudnienia przepraszamy

Mapa zasadnicza-gmina Nadarzyn 2017-03-09
W dniu 9.03.2017 r. dla obrębu Strzeniówka w gminie Nadarzyn wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Mapa zasadnicza-gmina Nadarzyn 2017-03-08
W dniu 8.03.2017 r. dla obrębu Wolica w gminie Nadarzyn wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Mapa zasadnicza-gmina Brwinów 2017-02-10
W dniu 10.02.2017 r. dla obrębów Żółwin i Terenia w gminie Brwinów wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej. Tym samym cała gmina Brwinów objęta została numeryczną mapą zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Mapa zasadnicza-gmina Brwinów 2017-02-08
W dniu 8.02.2017 r. dla obrębów Koszajec Wieś, Parzniew w gminie Brwinów wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Mapa zasadnicza-gmina Brwinów 2017-02-06
W dniu 6.02.2017 r. dla obrębów Moszna Wieś, Moszna Parcela w gminie Brwinów wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Mapa zasadnicza-gmina Brwinów 2017-02-03
W dniu 3.02.2017 r. dla obrębów Biskupice, Krosna Wieś, Krosna Parcela, Domaniewek, Domaniew w gminie Brwinów wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Mapa zasadnicza-gmina Brwinów 2017-02-01
W dniu 1.02.2017 r. dla obrębów Milęcin, Falęcin, Kotowice, Grudów, Czubin Wieś w gminie Brwinów wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Mapa zasadnicza-gmina Raszyn 2017-01-31
W dniu 31.01.2017 r. dla obrębów Słomin i Sękocin Las w gminie Raszyn wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej. Tym samym cała gmina Raszyn objęta została numeryczną mapą zasadniczą w postaci wektorowo-obiektową.

Obręb Sękocin Nowy, gmina Raszyn 2017-01-27
W dniu 27.01.2017 r. dla obrębów Sękocin Nowy w gminie Raszyn wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Obręby Janki, Sękocin Stary gmina Raszyn. 2017-01-26
W dniu 26.01.2017 r. dla obrębów Janki, Sękocin Stary w gminie Raszyn wdrożono wektorowa-obiektową mapę zasadniczą.

Obręby Falenty Nowe, Łady, Dawidy Bankowe 2017-01-12
W dniu 12.01.2017 r. dla obrębów Falenty Nowe, Łady, Dawidy Bankowe w gminie Raszyn wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

obręb Falenty, gmina Raszyn 2016-12-30
W dniu 29.12.2016 r. dla obrębu Falenty w gminie Raszyn wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Obręb Puchały, Nowe Grocholice 2016-12-22
W dniu 22.12.2016 r. dla obrębów Puchały i Nowe Grocholice w gminie Raszyn wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Obręby Raszyn01, Raszyn 02 gmina Raszyn 2016-12-20
W dniu 20.12.2016 r. dla obrębów Raszyn01 i Raszyn02 w gminie Raszyn wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

obr.Rybie, gmina Raszyn 2016-12-01
W dniu 1.12.2016 r. dla obrębu Rybie w gminie Raszyn wdrożono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Zgłaszanie prac drogą internetową 2016-11-07
W związku z aktualizacją baz ewidencji gruntów i budynków w dniu 8.11.2016 r. zostanie wstrzymane przetwarzanie prac geodezyjnych zgłoszonych przez internet. Przetwarzanie zostanie niezwłocznie wznowione po zakończeniu aktualizacji. Za utrudnienia przepraszamy.

obręb Dawidy,Jaworowa 2016-10-11
W dniu 11.10.2016 r. dla obrębów Dawidy, Jaworowa w gminie Raszyn wprowadzono mapę zasadniczą w postaci wektorowo-obiektowej.

Biblioteki znaków umownych oraz biblioteki warstw informacyjnych 2016-04-04
W dniu 4.04.2016 r. zostały zmienione biblioteki znaków umownych oraz biblioteki warstw informacyjnych we wszystkich bazach mapy zasadniczej prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Pruszkowskiego. Aktualne biblioteki do baz są standardowymi bibliotekami systemu Geo-map tj. Geo-map.sym oraz Geo-map.lay.

Zamawianie wydruku mapy według stanu archiwalnego 2016-02-19
19 lutego br. w serwisie pruszkowski.e-mapa.net została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca obywatelom zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego. Mapy uzyskuje się w postaci plików PDF, o parametrach (format papieru, kolorystyka) zadeklarowanych przez zamawiających. Link do pliku z przygotowaną mapą przesyłany jest użytkownikowi e-mailem po dokonaniu stosownej opłaty, co realizuje się z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych.Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a czas oczekiwania na mapę wynosi na ogół kilkanaście minut. Opłaty wynikają z rozporządzenia Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Opłatę za transakcję internetową PayU i PayByNet ponosi Zamawiający

Informacja dla wykonawców geodezyjnych 2016-02-04
Uprzejmie prosimy o przesyłanie wszelkich informacji oraz danych związanych ze zgłoszonymi pracami geodezyjnymi w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na adres: prace.geodezyjne@powiat.pruszkow.pl Jednocześnie prosimy o przysyłanie wiadomości z adresów podanych w zgłoszeniu pracy geodezyjnych.

Numeryczna mapa zasadnicza obręb Kanie 2015-03-18
W dniu 18.03.2015 roku została wdrożona numeryczna mapa zasadnicza dla obrębu Kanie, gmina Brwinów.

Dodanie możliwości wyboru operatora płatności internetowych 2015-02-16
W dniu 16.02.2015 dodana została możliwość wyboru operatora płatności internetowych. Dostępne możliwości to: płatność poprzez system PayByNet lub PayU

Wznowienie internetowego zgłaszania prac i zmiana operatora płatności 2015-01-07
W dniu 07.01.2015 po zmianie operatora płatności internetowych przywrócono możliwość zgłaszania i opłacania prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Nowym operatorem jest firma KIR S.A.prowadząca serwis PayByNet. Wysokość prowizji pobieranych przez KIR za dokonanie płatności: do 100.00 zł - 0.99 zł prowizji, od 100.01 zł do 300.00 zł - 1.99 zł prowizji, od 300.01 zł do 1000.00 zł - 2.99 zł prowizji, od 1000.01 zł do 5000.00 zł - 4.99 zł prowizji, od 5000.01 zł do 10000.00 zł - 9.99 zł prowizji.

Czasowe wyłączenie możliwości opłacania prac geodezyjnych 2014-12-31
W związku ze zmianą przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie operatora płatności internetowych wykorzystywanych w systemie iGeoMap/ePodgik, zostaje tymczasowo wyłączona możliwość opłacania prac geodezyjnych. Ponowne uruchomienie usługi nastąpi w pierwszych dniach stycznia. Za utrudnienia przepraszamy. więcej

Wznowienie internetowego zgłaszania prac w powiecie pruszkowskim 2014-09-18
W dniu 18 września 2014r., o godzinie 14:00 wznowiono możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK w powiecie pruszkowskim. Niezbędne płatności konieczne do zrealizowania zgłoszenia i pobrania materiałów realizowane są za pomocą usługi PayU. Szczegóły związane z aktualną procedurą internetowego zgłaszania prac znajdują się w udostępnionym pliku.

Informacja dla wykonawców geodezyjnych 2014-08-28
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. Z 2014 r.poz.897) w sposób zasadniczy zmieniła dotychczasowe zasady oraz zakres uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Moc obowiązującą utraciło z dniem 12 lipca 2014 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz 455). W związku z tym jednostki wykonawstwa geodezyjnego dokonujące pomiarów inwentaryzacyjnych nie mają uprawnień do stwierdzenia czy sieć lub przyłącze zostało wykonane zgodnie lub niezgodnie z projektem. Zwraca się uwagę aby w składanym do kontroli operacie technicznym (sprawozdaniu technicznym, szkicu polowym i opisie na mapie) nie umieszczać uwagi o zgodności / niezgodności z ZUD. Umieszczenie takiej uwagi w operatach złożonych do kontroli po 1.09.2014 r. będzie traktowane jako błąd.

Wstrzymanie internetowego zgłoszania prac geodezyjnych 2014-07-11
W związku z wprowadzaniem zmian organizacyjnych wynikających ze zmiany ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne" zgłaszanie prac geodezyjnych przez Internet za pomocą serwisu iGeoMap/ePODGiK zostanie wstrzymane 11 lipca 2014r. od godz. 24:00 do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.

Zgłaszanie prac przez internet 2014-07-11
W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z dnia 5.06.2014 r., poz. 897) informujemy, że od 12.07.2014 r zostanie wstrzymany system zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową oraz internetowy serwis udostępniania numerów ksiąg wieczystych do czasu doprowadzenia zgodności systemów z przepisami ustawy. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dot. Budynków w EGiB 2014-04-15
Dnia 31 grudnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551). Zmianie uległy między innymi atrybuty budynków, które są wykazywane w operacie ewidencji gruntów i budynków. Na stronie BIP Wydziału Geodezji i Katastru dostępny jest formularz wykazu zmian dotyczących budynków, który pozwala na wpisanie wszystkich informacji wymaganych rozporządzeniem.

Zarządzenie geodety powiatowego 2014-03-24
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia w sprawie EGiB z dn. 29.11.2013 r. wprowadzam do realizacji następujące zasady dotyczące oznaczenia użytków drogowych w materiałach przekazywanych przez wykonawców do zasobu geodezyjnego: 1/ drogi publiczne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych ( art. 4 pkt 2 ) - użytek dr 2/ drogi wewnętrzne w rozumieniu w/w ustawy art.8 ust. 1: a) drogi osiedlowe w osiedlach mieszkaniowych – użytek dr b) drogi, place i parkingi przynależne do dworców kolejowych i autobusowych – dr c) drogi wydzielone z gruntów budowlanych wyłącznie w celu zapewnienia dostępu działki budowlanej do drogi publicznej – dr d) drogi wydzielone z gruntów ujawnionych w EGiB jako rolne lub leśne bez względu na przeznaczenie tych gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – pozostaje użytek dotychczasowy 3/ grunty wydzielane pod drogi publiczne: a) drogi wydzielone na podstawie art. 96 ust.1, 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (poszerzenie drogi publicznej) – użytek Tp b) drogi wydzielane na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003r. ( „specustawa” ) - użytek Tp c) analogiczne ustawy dla linii kolejowych - użytek Tp Warunkiem wpisania użytku Tp jest niezakończenie inwestycji drogowej.

Rezerwacja numerów działek projektowanych. 2014-03-19
Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Pruszkowie informuje, że na stronie internetowej BIP Wydziału Geodezji i Katastru, w zakładce „Podania, wnioski, komunikaty wydziału” dostępny jest nowy wniosek na rezerwację numerów działek projektowanych. Ponadto wniosek ten jest dostępny również w punkcie obsługi interesanta, stanowisko nr 7,Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wypełnione wnioski prosimy składać w punkcie obsługi interesanta, stanowisko 7 lub też przesłać na adres geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl. Otrzymaną rezerwację prosimy dołączyć do operatu technicznego.

Zgłaszanie prac drogą internetową 2014-03-18
W związku ze zmianą serwera w Wydziale Geodezji i Katastru prosimy o wygenerowanie ponownie danych do prac geodezyjnych zgłoszonych droga internetową w dniu 17.03.2014 r oraz w godzinach przedpołudniowych w dniu 18.03.2014 r.

2014-03-13
Ogłoszenie. W związku z pracami migracyjnymi danych na serwerach Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Pruszkowie informujemy, że w dniu 17.03.2014 r. nie będzie można zgłaszać prac drogą internetową, jak również przyjmować prac geodezyjnych do baz map numerycznych oraz wykonywać wydruków map przez pracowników Wydziału. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie 2014-02-12
Informujemy, że w dniu 14.02.2014 r. Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie będzie prowadził obsługi Wykonawców w pokojach znajdujących się na II piętrze. Wszystkie sprawy związane z obsługą Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tym dniu należy załatwiać przez Punkt Obsługi Interesantów, stanowisko nr 7, parter.

Program i parametry transformacji dla obszaru Powiatu Pruszkowskiego 2013-06-18
Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Pruszkowie udostępnia parametry transformacji z korektami lokalnymi dla obszaru Powiatu Pruszkowskiego między układami Warszawa 75, a PUWG 2000 dla systemu GEO-MAP oraz aplikację umożliwiającą transformację punktów między układami w formacie TXT i MAP. Pliki można pobrać z niniejszej strony w dziale "Mapa zasadnicza".
Jednocześnie informujemy, że w pracach geodezyjnych zgłoszonych po 19 czerwca 2013 roku należy współrzędne punktów określać w dwóch układach współrzędnych Warszawa 75 oraz PUWG 2000 (strefa 7.).

Numeryczna mapa zasadnicza miasta Piastowa 2013-04-08
W dniu 15.04.2013 r. zostanie wdrożona numeryczna mapa zasadnicza dla miasta Piastowa. Prace geodezyjne, które wpłynęły do kontroli przed 15.04.2013 r. lub których wyniki pomiaru zostały skartowane na mapach analogowych mogą być kończone na mapach analogowych. W przypadku otwartych prac geodezyjnych prosimy wykonawców o kontakt po 15.04.2013 r. z Referatem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu otrzymania kopii mapy numerycznej do porównania z terenem lub też w przypadku prac zgłoszonych przez system iGeoMap o wygenerowanie materiałów ponownie. Do opracowań geodezyjnych prosimy dołączać pliki Geo-Map z pomiarem lub pliki tekstowe z wykazem współrzędnych.

Uruchomienie GEO-MAP ver. 10 2012-11-15

Od 1 grudnia 2012r. w powiecie pruszkowskim zostanie wprowadzony system GEO-MAP w wersji 10.00. Informujemy o tym z wyprzedzeniem, gdyż do odczytania wydawanych plików konieczny będzie GEO-MAP w wersji min. 10.00. Starsze wersje oprogramowania niestety nie będą mogły przeczytać nowych plików. Szczegółowe informacje dotyczące nowej wersji GEO-MAP znajdą Państwo pod niniejszym linkiem.


Nowe asortymenty przy zgłaszaniu prac geodezyjnych 2012-11-15

Przy internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych można od 15 listopada 2012r. korzystać z nowych asortymentów. Są to:

  • podział,
  • rozgraniczenie,
  • wznowienie znaków granicznych.

Asortymenty te wyodrębniono z funkcjonującego dotychczas asortymentu praca prawna, który nadal będzie wykorzystywany do prac, które nie kwalifikują się do wyodrębnionych asortymentów (tzn. podział, rozgraniczenie czy wznowienie znaków granicznych).

Wprowadzenie nowych asortymentów prac geodezyjnych jest częścią przygotowań, które poprzedzają wprowadzenie wersji 10 systemu GEO-MAP planowane na 1 grudnia 2012r.

Od 14 listopada 2012r. dla prac zgłoszonych drogą internetową wydawane są wypisy z ewidencji gruntów stosowanie do asortymentu pracy.


Komunikat 2012-07-26

Od dnia 30 lipca 2012r. do operatów technicznych z terenu miasta Piastowa prosimy dołączać pliki Geo-Map z pomiarem lub pliki tekstowe z wykazem współrzędnych.

Informacja 2012-07-24

Informujemy, że w dniach 24-27.07.2012r. będą niedostępne sekcje m. zasadniczej dla centralnej części m. Piastowa

Informacja 2012-07-19

Informujemy, że w dniach 19-24.07.2012r. będą niedostępne sekcje m. zasadniczej dla pn części m. Piastowa

UWAGA !!!! 2012-07-02


Nowa skrzynka mailowa będzie działać od 07.07.2012r.


INFORMACJA 2012-06-29


W związku ze zmianami obiegu dokumentów elektronicznych oraz zmianami zasad udostępniania zasobów w sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie informujemy, że od dnia 07.07.2012r. jedynym właściwym adresem do przesłania korespondencji elektronicznej do Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest:

geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.plINFORMACJA 2012-06-25

W związku z przeglądem technicznym serwera, w dn. 26.06.2012 (wtorek) od godz. 14.00, nie będzie możliwe zgłaszanie prac geodezyjnych przez Internet, jak również rejestracji zgłoszeń w punkcie obsługi interesanta. Numery prac będą nadawane tuż po zakończeniu przeglądu

Zasady kompletowania operatów złożonych od 11 czerwca 2012r. 2012-06-11

W związu z wejściem w życie rozporządzenia MSWIA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011r. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie niniejszym informuje o sposobie kompletowania dokumentacji przekazywanej do zasobu.
zasady_kompletowania_1.pdf

zasady_kompletowania_2.pdf

zasady_kompletowania_3.pdf

zasady_kompletowania_4.pdf

zasady_kompletowania_5.pdf

INFORMACJA DLA GEODETÓW 2012-06-11


INFORMACJA DLA GEODETÓW

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że od dnia 11 czerwca 2012r. klauzule będą nadawane tylko na mapach podpisanych i opisanych przez podmiot wykonujący mapę, jak również geodetę uprawnionego.

Mapa numeryczna dla miasta Pruszkowa 2012-03-08


KOMUNIKAT !

W dniu 12 marca 2012r. zostaje uruchomiona mapa numeryczna dla miasta Pruszkowa.

Prace geodezyjne, które wpłynęły do kontroli przed 12 marca 2012r. lub których wyniki pomiaru zostały skartowane na mapach analogowych, będą finalizowane na mapach analogowych.

W przypadkach otwartych prac geodezyjnych prosimy jednostki wykonawstwa geodezyjnego o kontakt z Referatem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu otrzymania kopii mapy do porównania z terenem.

Do operatów technicznych prosimy dołączać pliki Geo-Map z pomiarem lub pliki tekstowe z wykazem współrzędnych.

iMPA w całym powiecie pruszkowskim 2011-10-13
W dniu 11.10.2011r uruchomiono system iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) w gminie Nadarzyn. Pozostałe gminy powiatu posiadają numerację w iMPA uruchomioną od dłuższego czasu. Tym samym powiat pruszkowski jako pierwszy w województwie mazowieckim posiada kompletną, jednolicie prowadzoną i w pełni zinformatyzowaną numerację adresową.
Portal powiatowy integruje i prezentuje na tle powiatowych danych przestrzennych, dane o adresach i ulicach pochodzące bezpośrednio ze wszystkich baz gminnych. Dodatkowo informacje o nowych adresach z poszczególnych gmin trafiają automatycznie do wskazanych komórek w starostwie powiatowym i innych instytucjach. Niezależnie każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem iMPA uzyskała portal mapowy technologii e-gmina: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków, Piastów i Raszyn.

ePODGiK Innowacyjną Usługą w konkursie Liderzy Innowacji 2009 2009-12-17
Usługa ePODGiK firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. została laureatem mazowieckiej i krajowej edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009" w kategorii firma mikro.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji, a jego ideą jest propagowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Konkurs ma charakter otwarty i zasięg ogólnopolski.
Wyróżnienie to zbiegło się w czasie z niedawnym przekroczeniem 30 tys. prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem tej usługi.


Copyright (C) 2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2020