Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Nadarzyn. 2022-06-06
Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta Pruszkowski informuje, że z dniem 27 maja 2022 r. zostały rozpoczęte prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Nadarzyn. Wykonawcy wyłonieni w procedurze zamówień publicznych obejmą pracami geodezyjnymi następujące części obszaru gminy Nadarzyn w podziale na obręby: część 1 obejmująca obręby: Kostowiec, Krakowiany, Młochów, Rozalin, Stara Wieś, Urzut, Wola Krakowiańska wykona GEOTECHNOLOGIES Wiesław Szymkiewicz, Leopolda Staffa 8, 73-110 Stargard, część 2 obejmująca obręby Kajetany, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów wykona Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin, część 3 obejmująca obręby Nadarzyn, Strzeniówka, Wolica wykona GEOTECHNOLOGIES Wiesław Szymkiewicz, Leopolda Staffa 8, 73-110 Stargard.

Zmiana granic obrębów Młochów-Krakowiany gm. Nadarzyn 2022-05-18
W dniu 13 maja 2022 r. zmianą nr 1010/2022 Starosta Pruszkowski dokonał aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie opracowania geodezyjnego (operat techniczny) zewidencjonowanego w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w dnia 28 kwietnia 2022 r. pod id. P.1421.2022.1892. Aktualizację przeprowadzono w zakresie zmiany przebiegu granic obrębów ewidencyjnych w gminie Nadarzyn, tj. poprzez odłączenie obszaru o powierzchni 160,6629 ha objętego działkami ewidencyjnymi o nr 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 i 296 z obrębu ewidencyjnego Młochów (142105_2.0006) i włączenie tego obszaru do obrębu ewidencyjnego Krakowiany (142105_2.0005) - odpowiednio działki ewidencyjne o nowych nr 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 i 203. Wykonawców zgłoszonych prac geodezyjnych (które zakresem obejmują ww. obszar) prosi się o uwzględnienie zamiany danych ewidencyjnych przy przekazywaniu do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wyników tych prac.

Modernizacja EGiB: obr. Dawidy, Dawidy Bankowe, Jaworowa, Łady, gm. Raszyn 2022-02-08
W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie pruszkowskim, gminie Raszyn dla obrębów: 142106_2.0001- Dawidy, 142106_2.0002 - Dawidy Bankowe, 142106_2.0007 - Jaworowa, 142106_2.0009 - Łady, prosimy Wykonawców realizujących prace geodezyjne na ww. obrębach, a w szczególności prace prawne tj. mapy podziałowe, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,rozgraniczenia nieruchomości, o kontakt i współdziałanie z przedstawicielem firmy OPGK Koszalin Sp. z o.o wykonującej modernizację: Tomasz Wołoszyn, tel. 609-962-568, e-mail: twoloszyn@opgk.home.pl.

Copyright (C) 2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2020