MAPA ZASADNICZA

W sekcji tej znajdziecie Państwo informacje dotyczące mapy zasadniczej prowadzonej w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pliki do ściągnięcia, związane z mapą zasadniczą.

Plik symboli Pruszkow.sym dla GEO-MAP

Pruszkow.sym - plik należy zapisać w katalogu SYM w folderze z zainstalowanym systemem GEO-MAP.

Nowa wersja z dn. 7 lutego 2022 roku dodano obiekty o kodach 1438, 4438 i 5438 - inny obiekt zagospodarowania terenu.

Nowa wersja z dn. 13 września 2021 roku dodano obiekty o kodach 1758 oraz 5758 - wieża telekomunikacyjna.

Nowa wersja z dn. 25 września 2020 roku dodano obiekt o kodzie 5588 - ścieżka. Wymaga nowej wersji pliku GEO-MAP.lay dostępnej w aktualizacjach systemu GEO-MAP.

Nowa wersja z dn. 17 lipca 2020 roku zawiera zmianę prezentacji znaku linia elektroenergetyczna napowietrzna (kod 4368).

Nowa wersja z dn. 10 lipca 2020 roku zawiera zmianę prezentacji znaku latarnia (kod 1363).

Program i parametry transformacji dla obszaru Powiatu Pruszkowskiego

Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Pruszkowie udostępnia parametry transformacji z korektami lokalnymi dla obszaru Powiatu Pruszkowskiego między układami Warszawa '75, a PUWG 2000 dla systemu GEO-MAP oraz aplikację umożliwiającą transformację punktów między układami w formacie TXT i MAP. Jednocześnie informujemy, że w pracach geodezyjnych zgłoszonych po 19 czerwca 2013 roku należy współrzędne punktów określać w dwóch układach współrzędnych Warszawa '75 oraz PUWG 2000 (strefa 7.).

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. 22 738-15-19

Copyright (C) 2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2020